Αποφασίστηκαν μέτρα για ενίσχυση της Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών

Μέτρα για ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών του Μακαρείου αποφάσισε ο ΟΚΥπΥ – «Προτεραιότητά μας παραμένει η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών»

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, θα ενισχυθεί περαιτέρω η Μονάδα με Νοσηλευτικό προσωπικό ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες που προκύπτουν από μακροχρόνιες άδειες απουσίας.

Αποφασίστηκε επίσης, σε περίπτωση που θα υπάρξει ανάγκη για περαιτέρω στελέχωση σε Ιατρικό προσωπικό, να γίνει προσωρινή μετακίνηση ενός Ιατρού από το Γενικό Νοσοκομείο της Λεμεσού, ενώ το ενδεχόμενο μόνιμης ενίσχυσης θα συζητηθεί εκ νέου.

Πέραν από τον εξοπλισμό που βρίσκεται σε διαδικασία αγοράς, θα αγοραστούν, αμέσως, διάφορα παρελκόμενα εξοπλισμού, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από την Υπεύθυνη Ιατρό της Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.

Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών διαθέτει 48 κλίνες, 25 Εντατικής Νοσηλείας και εικοσιτρείς Ενδιάμεσης Νοσηλείας ενώ αυτή την περίοδο νοσηλεύονται σχεδόν 60 νεογνά.

Related Articles

Back to top button