Αυξάνονται και μεγαλώνουν τα προβλήματα στην Ειδική Εκπαίδευση

Της Χρίστης Βασιλείου*

Συνεχίζουν να διαιωνίζονται και να μην επιλύνονται τα προβλήματα στην Ειδική εκπαίδευση. Όχι μόνον παραμένουν άλυτα όλα αυτά τα χρόνια, αλλά από όσο διαφαίνεται αυξάνονται, μεγαλώνουν και διογκώνονται. Στο παρόν άρθρο σημειώνω ενδεικτικά,  μερικά από αυτά τα οποία επηρεάζουν αρνητικά την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, πρώτιστα των παιδιών, ενώ παράλληλα προσθέτουν βάρος και ευθύνες στους ειδικούς όλων των ειδικοτήτων, που δεν τους αναλογούν.

Κυριότερο πρόβλημα παραμένει η όλη διαδικασία των εγκρίσεων των παιδιών που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Η όλη διαδικασία παραμένει χρονοβόρα τη στιγμή μάλιστα που φαίνεται να μειώνονται ή να καθυστερούν αδικαιολόγητα οι εγκρίσεις των μαθητών/τριών που χρήζουν ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, με όλες τις αρνητικές συνέπειες για τα παιδιά. Η αύξηση του προσωπικού στις επαρχιακές επιτροπές Ειδικής Εκπαίδευσης για αντιμετώπιση της κωλυσιεργίας που παρατηρείται, με χρονοδιάγραμμα και των εκπαιδευτικών ψυχολόγων καθώς και του αριθμού των Συνδετικών Λειτουργών θα συμβάλει στη βελτίωση της όλης κατάστασης.

Την ίδια στιγμή παρουσιάζεται μείωση των ωρών της παρεχόμενης εκπαίδευσης σε  παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Ο εβδομαδιαίος χρόνος που παρέχεται στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες είναι στο 1,8 δ.π./εβδομάδα αντί στο 2,6 δ.π./εβδομάδα που ήταν παλαιότερα. Το ίδιο συμβαίνει και με τον χρόνο λογοθεραπευτικής παροχής, που είναι 1,2 δ.π. αντί 2 δ.π. / εβδομάδα που ήταν παλαιότερα.  Ο εβδομαδιαίος χρόνος παροχής ειδικής εκπαίδευσης στα παιδιά πρέπει να αυξηθεί και να επιστρέψει στα επίπεδα που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.

Ο αριθμός των παιδιών που χρήζουν Ειδικής Αγωγής, ο οποίος αντιστοιχεί σε κάθε Ειδικό Παιδαγωγό ή/και Λογοθεραπευτή/τρια, κυμαίνεται μεταξύ 22 και 30 παιδιών την εβδομάδα. Αυτό από μόνο του, επηρεάζει τον ποιοτικό χρόνο που αντιστοιχεί σε κάθε μαθητή/τρία. Ο αριθμός αυτός επείγει να μειωθεί σε τέτοιο βαθμό, κάτω από 20 παιδιά ανά ειδικό, έτσι ώστε να βελτιωθεί και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τους μαθητές/τριες και να μπορέσουν οι ειδικοί, να κάνουν καλύτερα και αποτελεσματικότερα την δουλειά τους.

Την ίδια στιγμή, θεωρείται αναγκαία η μείωση του αριθμού παιδιών στη γενική τάξη,όταν φοιτά παιδί με αναπηρίες, προβλήματα υγείας, διαταραχές συμπεριφοράς κ.ά., ούτως ώστε να αντιστοιχεί περισσότερος χρόνος του/ της εκπαιδευτικού ανά παιδί και ταυτόχρονα να υπάρχει και η δυνατότητα πιο εξατομικευμένης παρέμβασης του/της δασκάλου/ας προς το παιδί/α που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Επιπρόσθετα, επιβάλλεται να ρυθμιστεί ο ανώτατος και κατώτατος αριθμός παιδιών στις ειδικές μονάδες. Σημειώνεται ότι  σε αρκετές των περιπτώσεων παιδιά νηπιαγωγείων φοιτούν σε ειδικές μονάδες δημοτικών σχολείων, ενώ παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις σε κτηριακές υποδομές της Ειδικής Εκπαίδευσης, κυρίως σε αίθουσες ειδικής εκπαίδευσης και λογοθεραπείας σε σχολικές μονάδες.  Καταγράφεται η ανάγκη για  ανάπτυξη υποστηρικτικού υλικού (βιβλία, υλικά, νέες τεχνολογίες, κλπ.) για την παροχή Ε.Ε. και λογοθεραπείας,

Σημαντικό πρόβλημα παραμένει η μη ύπαρξη ξεχωριστού προϋπολογισμού στις Σχολικές Εφορείες για την Ειδική Εκπαίδευση. Τα ξεχωριστά κονδύλια για την ειδική εκπαίδευση από τις Σχολικές Εφορείες ειδικά  για αναλώσιμα υλικά, αποτελούν μια αναγκαιότητα για την ομαλή και σωστή λειτουργία των Ειδικών Μονάδων και της Ειδικής Εκπαίδευσης.

Στα Ειδικά μας Σχολεία, πρέπει να εφαρμοστεί ο θεσμός του Υπεύθυνου Τμήματος , λόγω των δύσκολου και  εξειδικευμένου ρόλου που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί με μαθητές/ριες με πολύπλοκες ιδιαιτερότητες. Επίσης πρέπει να δημιουργηθεί τράπεζα με ειδικό εκπαιδευτικό υλικό  για αυτά τα παιδιά, ενώ εκκρεμεί και η   δημιουργία πρωτόκολλου διαχείρισης παιδιών με ακραίες επιθετικές συμπεριφορές.

Η παροχή θεραπειών (Εργοθεραπείας, φυσικοθεραπείας, μουσικοθεραπείας κλπ) στα παιδιά πρέπει να επεκταθεί και στις σχολικές μονάδες, αντί μόνο των ειδικών σχολείων και σχολής τυφλών και κωφών λόγω των αυξημένων αναγκών των παιδιών.

Τέλος, εκκρεμούν μια μεγάλη σειρά από καθαρά συνδικαλιστικά αιτήματα των Ειδικών Εκπαιδευτικών, η ικανοποίηση των οποίων θεωρείται αναγκαία αν στόχος μας παραμένει η βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης προς τα παιδιά μας. Δεν μπορεί να συνεχίσει για παράδειγμα ο κλάδος της Ειδικής να αποτελείται από 60% έκτακτους εκπαιδευτικούς. Οι οργανικές θέσεις στην Ειδική πρέπει να αυξηθούν άμεσα. Ούτε μπορεί να αναγκάζονται οι Ειδικοί Εκπαιδευτικοί και Λογοθεραπευτές να μετακινούνται συνεχώς, σπαταλώντας ακόμα και διδακτικό χρόνο από τα παιδιά, στα πλαίσια της διακίνησης. Οι ώρες διακίνησης πρέπει να θεσμοθετηθούν και να μην αφαιρούνται από τον παρεχόμενο χρόνο στήριξης των μαθητών.

Για σκοπούς σύνταξης των ΑΠΕ καθώς και για αξιολογήσεις μαθητών/ τριών πρέπει να παρέχεται χρόνος στους εκπαιδευτικούς. Το κράτος πρέπει να επενδύσει σε ανθρώπινο δυναμικό μέσα ακόμα και από την παραχώρηση άδειας για συμμετοχή – παρακολούθηση και επιχορήγηση  εξειδικευμένων θεμάτων / σεμιναρίων στην Κύπρο ή στο εξωτερικό, για επιμόρφωση των ειδικών εκπαιδευτικών στις σύγχρονες  εξελίξεις που αφορούν στο αντικείμενο τους, στις νέες έρευνες και στις νέες θεραπευτικές παρεμβάσεις.

Εν κατακλείδι, η Ειδική Εκπαίδευση απαιτεί την ανάλογη σημασία από τους αρμόδιους. Η όλη κατάσταση δεν μπορεί να συνεχίσει όπως είναι, τη στιγμή μάλιστα που αντί να επιλύονται τα προβλήματα, αφήνονται να μεγαλώνουν και να διογκώνονται.

*Λογοπαθολόγος-Λογοθεραπεύτρια Μέλος Προοδευτικής Κίνησης Δασκάλων και Νηπιαγωγών

Related Articles

Back to top button