Αναγκαία η παρουσία γυναικών στις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού

Η Ομάδα Φίλων των Γυναικών, της Ειρήνης και της Ασφάλειας τονίζει πως τα οφέλη είναι σαφή και συντριπτικά

Γράφει : Ομάδα Φίλων των Γυναικών, της Ειρήνης και της Ασφάλειας*

«Η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα συμβάλει στην επίτευξη μιας βιώσιμης μελλοντικής διευθέτησης» (Ψήφισμα 2561 του Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), 29 Ιανουαρίου 2021).

Αυτό ήταν το πολύ σαφές μήνυμα που έστειλε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους το οποίο εμείς -μερικοί επιτόπιοι φίλοι της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην Κύπρο- θα θέλαμε να επισημάνουμε.

Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να διασφαλιστεί η παρουσία των γυναικών στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών επίλυσης του Κυπριακού.

Τα συνεπαγόμενα οφέλη  είναι σαφή και συντριπτικά.

Η συμπερίληψη των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες, έχει ως αποτέλεσμα  πιο δίκαιες και ισότιμες κοινωνίες. Η επίτευξη της ειρήνης  με τη συμμετοχή των γυναικών είναι επίσης πιο βιώσιμη. Τέτοιου είδους διεθνείς πρακτικές αφορούν όλους τους Κύπριους – οι γυναίκες της Κύπρου μπορούν να αποτελέσουν κινητήρια δύναμη για μια βιώσιμη λύση.

Απαραίτητο σημείο αναφοράς  των δημοκρατιών μας, είναι ότι οι γυναίκες  έχουν τις ίδιες ευκαιρίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων, καθοριστικών για το μέλλον των εθνών μας.

Χαρακτηριστική έννοια της δημοκρατίας είναι ότι η κυβέρνηση είναι υπόλογη στους πολίτες της.

Κάθε έθνος βρίσκει τη δική του πορεία και δεν εισηγούμαστε ότι οι δημοκρατίες μας είναι τέλειες – καμία δεν είναι. Όμως μπορούμε όλοι να βελτιωθούμε προσπαθώντας να διασφαλίσουμε ότι οι φωνές όλων των πολιτών μας – ανεξάρτητα από τη φυλή τους, τη θρησκεία τους ή το φύλο τους – εισακούονται.

Οι γυναίκες επηρεάζονται από συγκρούσεις άμεσα και έμμεσα, και συχνά με διαφορετικούς τρόπους από τους άνδρες. Αλλά πολύ συχνά απουσιάζουν από τις ειρηνευτικές διαδικασίες. Μια περιεκτική ειρηνευτική διαδικασία πρέπει, συνεπώς, να περιλαμβάνει μια συνειδητή μετατόπιση  εστίασης προς τις γυναίκες.

Οι γυναίκες δεν πρέπει μόνο να βρίσκονται «στο δωμάτιο», αλλά πρέπει επίσης να έχουν «φωνή στο τραπέζι» σε κάθε στάδιο, από τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις μέχρι και την οικοδόμηση της ειρήνης και τη συμφιλίωση μετά τη σύγκρουση. Πιστεύουμε ότι αυτό δεν πρέπει, στο έτος 2021, να είναι μια αμφιλεγόμενη έννοια. Η ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και η επιρροή τους στη διαδικασία αντικατοπτρίζει ένα κανονιστικό ανθρώπινο δικαίωμα. Εκτός από τη συμμετοχή των γυναικών σε κάθε στάδιο, οι προοπτικές του φύλου πρέπει επίσης να ενσωματωθούν σε όλη τη διαδικασία.

Εμείς, οι επιτόπιοι φίλοι της ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για την Ειρήνη και την Ασφάλεια στην Κύπρο, οφείλουμε να επισημάνουμε την πεποίθησή μας ότι η Ειρηνευτική Διαδικασία της Κύπρου θα επωφεληθεί από μια πιο περιεκτική προσέγγιση.

Δεν είμαστε μόνοι σε αυτήν την πεποίθηση.

Το ψήφισμα 2561 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, που υιοθετήθηκε ομόφωνα τον Ιανουάριο του 2021 και το οποίο παρατείνε την αποστολή της ΟΥΝΦΙΚΥΠ στην Κύπρο, μας υπενθύμίζει τη σημασία της συμμετοχής των γυναικών.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας αναγνώρισε «ότι η πλήρης, ισότιμη και ουσιαστική συμμετοχή και ηγεσία των γυναικών είναι απαραίτητη για την οικοδόμηση της ειρήνης στην Κύπρο και θα συμβάλει στη βιωσιμότητα της μελλοντικής διευθέτησης, χαιρετίζοντας τις προσπάθειες για τη διεύρυνση της συσπείρωσης των γυναικών φορέων  και στις δύο πλευρές, αναγνωρίζοντας ότι η αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων ευαίσθητων  στο φύλο η οποία ξεκίνησε στις 17 Φεβρουαρίου 2020 ως απάντηση στο ψήφισμα 2453 (2019), τεκμηριώνει ότι η καθυστέρηση μιας διευθέτησης στην Κύπρο αυξάνει τόσο το οικονομικό όσο και το μη οικονομικό κόστος της επικρατούσας πολιτικής κατάστασης, προσβλέποντας στην πλήρη και ταχεία υλοποίηση των συστάσεών του, ενθαρρύνοντας τις πλευρές να διασφαλίσουν ότι οι ανάγκες και οι απόψεις των γυναικών θα συμπεριλαμβάνονται στο περιεχόμενο μιας μελλοντικής διευθέτηση. ”

Δεν υπάρχει έλλειψη άξιων και ικανών γυναικών στην Κύπρο που θα μπορούσαν να συμβάλουν θετικά σε μια βιώσιμη διευθέτηση. Υπάρχουν επίσης πολλά διεθνή δίκτυα γυναικών διαμεσολαβητών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που μπορούν να δώσουν περαιτέρω έμπνευση. Για παράδειγμα, γυναίκες από τη Βόρεια Ιρλανδία έχουν επισκεφθεί το νησί για να μοιραστούν τις ιστορίες  από το σημαντικό  ρόλου που είχαν διαδραματίσει στην ειρηνευτική διαδικασία που οδήγησε στη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής / Μπέλφαστ το 1998. Πολλές ομάδες γυναικών συνεχίζουν να εργάζονται για τη συμφιλίωση και να υποστηρίζουν τη δημιουργία μιας «κουλτούρας ειρήνης». Η Τεχνική Επιτροπή για την Ισότητα των Φύλων, που δημιουργήθηκε από τους ηγέτες και με συμμετοχή Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, θα πρέπει να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο, όπως απαιτείται από διαδοχικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.  Μπορούν να γίνουν περισσότερα για την υποστήριξη όλων αυτών των σημαντικών ομάδων.

Ως  Ομάδα Φίλων των Γυναικών, της Ειρήνης και της Ασφάλειας, δεσμευόμαστε  να υποστηρίξουμε την ευρύτερη ενσωμάτωση των γυναικών, ενώ πρόκειται να  με τα Ηνωμένα Έθνη  και με τους εμπλεκόμενους φορείς για την ουσιαστική επίτευξη της εν λόγω δέσμευσής μας.

Πιστεύουμε ότι οι γυναίκες και οι ομάδες γυναικών πρέπει να διαδραματίζουν ουσιαστικό ρόλο στην οικοδόμηση ευρύτερης εμπιστοσύνης και σιγουριάς.  Και είμαστε πεπεισμένοι ότι η Κυπριακή Ειρηνευτική Διαδικασία θα ωφεληθεί από μια πιο ποικίλη, ισότιμη σε θέματα φύλου και χωρίς αποκλεισμούς προσέγγιση.

Μέσω της πλήρους συμμετοχής των γυναικών στην ειρηνευτική διαδικασία για την Κύπρο, σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, ελπίζουμε να δημιουργηθεί ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επανέναρξη των επίσημων διαπραγματεύσεων και για την επίτευξη μιας βιώσιμης λύσης για όλους τους κατοίκους της Κύπρου.

*Sam Beever, Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κύπρο

Deirdre Ní Fhallúin, Πρέσβης της Ιρλανδίας στην Κύπρο

Elke Merks-Schaapveld, Πρέσβης Ολλανδίας στην Κύπρο

Anders Hagelberg, Πρέσβης της Σουηδίας στην Κύπρο

 

Ακολουθήστε τη Voice of the Island στο Facebook και Twitter 

Related Articles

Back to top button