Αυτά είναι τα στεγαστικά σχέδια της κυβέρνησης

Πραγματοποιήθηκε στο προεδρικό μέγαρο, η Παρουσίαση των Νέων Στεγαστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Κινήτρων και Επιδομάτων για Στήριξη των Κατοίκων της Υπαίθρου, των Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, καθώς και την Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας.

Στεγαστική Πολιτική

Το Υπουργείο Εσωτερικών εξαγγέλλει σήμερα δυο νέα στεγαστικά σχέδια τα οποία συμπληρώνουν και ολοκληρώνουν την πολιτική στέγασης της Κυβέρνησης.

Στόχος η οικονομική στήριξη των κατοίκων Κοινοτήτων ορεινών, ακριτικών και μειονεκτικών περιοχών, αλλά και όσων θα επιθυμούσαν να κατοικήσουν σε αυτές, για απόκτηση μόνιμης ιδιόκτητης κατοικίας, συντείνοντας ταυτόχρονα στην τόνωση και αναζωογόνηση αυτών των περιοχών.

1.   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών

Το πρώτο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών, το οποίο αποτελεί τη βελτιωμένη συνέχεια του προηγούμενου Σχεδίου που για πρώτη φορά είχε τεθεί σε εφαρμογή τον Ιούλιο του 2019 και από το οποίο επωφελήθηκαν μέχρι σήμερα 226 αιτητές με δαπάνη €6,5 εκατομμυρίων.

Το νέο Σχέδιο επεκτείνεται σε 130 πρόσθετες Κοινότητες καλύπτοντας πλέον 258 συνολικά Κοινότητες. Διακρίνεται από σημαντικά αυξημένες παροχές, ιδιαίτερα σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνες οικογένειες που το καθιστούν πιο ελκυστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η διεύρυνση του αριθμού των δικαιούχων.

Η οικονομική βοήθεια σε μονήρη άτομα, ζευγάρια, αλλά και οικογένειες ανέρχεται μέχρι και €55.000, ενώ προσφέρονται πρόσθετα ποσά μέχρι €15.000 στην περίπτωση ύπαρξης ειδικών κατασκευών όπως π.χ. τοίχων αντιστήριξης, καθώς και μέχρι €10.000 για άτομα με αναπηρίες.

2.   Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου

Το δεύτερο σχέδιο είναι το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Συγκεκριμένων Περιοχών Υπαίθρου. Πρόκειται για ένα εντελώς νέο σχέδιο, το οποίο στην ουσία έρχεται να επεκτείνει και να συμπληρώσει τη στεγαστική μας πολιτική σε όλες τις υπόλοιπες Κοινότητες και όλη την ύπαιθρο, που δεν καλύπτονται με το προηγούμενο Σχέδιο. Με το νέο αυτό Σχέδιο επωφελούνται πρόσθετες 128 Κοινότητες με την οικονομική ενίσχυση να ανέρχεται μέχρι και €20.000 για οικογένειες τεσσάρων ατόμων και άνω και μέχρι €15.000 για μονήρη άτομα και οικογένειες μέχρι τρία άτομα.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, και για τα δυο στεγαστικά σχέδια, ορίστηκε η 1η Μαρτίου 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Επιδόματα

Πέραν από αυτά τα δύο Σχέδια, το Υπουργείο Εσωτερικών όπως σημειώνει, προχωρεί με ένα επιπλέον νέο σχέδιο που δίνει πρόσθετη οικονομική βοήθεια στους κατοίκους, ώστε συμπληρωματικά και αθροιστικά να βοηθηθούν ακόμη πιο αποφασιστικά, αφού τους παρέχεται πρόσθετο κίνητρο παραμονής στις περιοχές που θα επιλέξουν να αποκτήσουν ή να ανεγείρουν την ιδιόκτητη κατοικία τους.

Πιο συγκεκριμένα, με το Σχέδιο αυτό παραχωρείται ελάχιστο ετήσιο επίδομα €400 στους μόνιμα διαμένοντες σε απόσταση τουλάχιστον 40 χιλ. από αστικό κέντρο με το επίδομα να αυξάνεται κλιμακωτά αναλόγως της απόστασης, φτάνοντας μέχρι και τα €600. Στόχος μας να βοηθήσουμε στην κάλυψη μέρους του κόστους μετάβασης στα αστικά κέντρα, για σκοπούς εργασίας ή πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες. Το επίδομα αυτό καλύπτει 101 κοινότητες και η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων ορίστηκε η 2 Απριλίου 2021.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το επίδομα αυτό, προσφέρεται πρόσθετα από το επίδομα που ήδη παραχωρείται στους μόνιμα διαμένοντες κατοίκους των ορεινών κοινοτήτων με υψόμετρο μεγαλύτερο των 600μ., και το οποίο ήδη αφορά 110 κοινότητες.

«Είναι η πρώτη φορά που συνυπάρχουν ταυτόχρονα τόσα σχέδια στήριξης για ιδιοκατοίκηση στην ύπαιθρο, ιδιαίτερα των νεαρών ζευγαριών. Μέσα από τις πρώτες αντιδράσεις και το ενδιαφέρον που καταγράφεται, αισιοδοξούμε ότι τα σχέδια αυτά θα αξιοποιηθούν τα μέγιστα και θα βοηθήσουν στην αναζωογόνηση της υπαίθρου μας.

Για να κάνουμε πράξη αυτή τη μεγαλεπήβολη προσπάθεια, και μέχρι την πλήρη μηχανογράφηση της συγκεκριμένης υπηρεσίας, το ΥΠΕΣ, μετά και τη σημερινή έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου για έκτακτη πρόσληψη 15 προσώπων μέσα από τον κατάλογο των ανέργων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), δημιουργεί Γραφείο Υποστήριξης Αιτητών. Το Γραφείο στόχο έχει να βοηθά στην ενημέρωση, στην παραλαβή, αλλά και στην προώθηση των αιτήσεων ώστε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες»

Πολεοδομικά κίνητρα

«Για την Κυβέρνηση και το ΥΠΕΣ η αναπτυξιακή δραστηριότητα στον τόπο μας είναι η ατμομηχανή της οικονομίας μας. Στυλοβάτης αυτής της δραστηριότητας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο τόπος μας από ανέκαθεν στηριζόταν και στηρίζεται στη μεσαία τάξη.

Είναι γι’ αυτό τον λόγο που μαζί με τη στήριξη που παρέχουν τα στεγαστικά σχέδια, παρουσιάζουμε σήμερα και δύο στοχευμένα σχέδια για ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία»

  • Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας

«Σε απόλυτο συσχετισμό τόσο με τα πολεοδομικά κίνητρα που εξαγγέλθηκαν και εφαρμόζονται από την περσινή χρονιά, όσο και με τις διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης που επίσης εφαρμόζονται από την 1η Οκτωβρίου του 2020 με εξαιρετικά αποτελέσματα, παρουσιάζουμε σήμερα δύο νέα Σχέδια που στοχεύουν στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους»

Τις λεπτομέρειες των σχεδίων παρουσίασε ο Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως κ. Κυριάκος Κούνδουρος:

«Στόχος της Κυβέρνησης είναι να δώσει πρόσθετη ώθηση και ευκαιρίες βελτίωσης της εμπορικής ανάπτυξης, τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες επιχειρήσεις»

  • Το πρώτο από τα δύο Σχέδια παρέχει τη δυνατότητα αύξησης του ζωτικού χώρου καταστημάτων είτε εμπορικής είτε γραφειακής χρήσης, επιτρέποντας τη μετατροπή του μεσοπατώματος τους σε κύρια χρήση, μέχρι και κατά 40 τ.μ.
  • Το δεύτερο Σχέδιο μειώνει το τίμημα εξαγοράς των απαιτούμενων χώρων στάθμευσης, από 50% μέχρι και 70% ανάλογα με την περιοχή.

Ακολουθήστε τη Voice of the Island στο Facebook και Twitter 

Related Articles

Back to top button