Παρουσιάζονται τα νέα στεγαστικά σχέδια της Κυβέρνησης [LIVE]

Ο Πρόεδρος Δημοκρατίας  και ο Υπουργός Εσωτερικών παραθέτουν αυτή την ώρα κοινή συνέντευξη Τύπου με θέμα τα νέα στεγαστικά σχέδια της Κυβέρνησης .

«Με τη σφαιρκή αντιμετώπιση των προβλημάτων αποσκοπούμε στην μετατροπή των ορεινών περιοχών» σημείωσε ο Πρόεδρος.

«Με επίκεντρο τον άνθρωπο και το τόπο μας, παρουσιάζουμε σήμερα ένα πακέτο μέτρων και κινήτρων με το οποίο ενισχύουμε την οικονομία, στηρίζουμε την ύπαιθρο, αλλά και την επιχειρηματικότητα», ανέφερε κατά την έναρξη της ομιλίας του ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής στην κοινή Συνέντευξη Τύπου με τον ΠτΔ για παρουσίαση των νέων Στεγαστικών Σχεδίων, Πολεοδομικών Κινήτρων και Επιδομάτων.

«Παρά την οικονομική στενότητα που προκλήθηκε ως απότοκο της υγειονομικής κρίσης, η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) συνεχίζουν την εφαρμογή του αναπτυξιακού μας προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις», σημείωσε, ενώ πρόσθεσε ότι «με την προκήρυξη νέων βελτιωμένων στεγαστικών σχεδίων, νέων επιδομάτων, αλλά και παραχώρηση πρόσθετων πολεοδομικών κινήτρων στηρίζουμε τις οικογένειες που διαμένουν στην ύπαιθρο, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους ανθρώπους, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

«Είναι παραδεκτό πως το φαινόμενο της αστυφιλίας οδήγησε σταδιακά σε μαρασμό την κυπριακή ύπαιθρο, ιδιαίτερα στις ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές», αναγνώρισε ο κ. Υπουργός. «Οι πολιτικές του ΥΠΕΣ είναι απόλυτα εναρμονισμένες με τον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης και στοχεύουν στην αναζωογόνηση μειονεκτικών περιοχών, στην καταπολέμηση της αστυφιλίας, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων μας στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα όσων διαβιούν στα ορεινά. Μέσα από αυτές και άλλες ανάλογες προσπάθειες θέλουμε να δημιουργήσουμε προοπτικές συγκράτησης του υπάρχοντος πληθυσμού, αλλά και προσέλκυσης νέων κατοίκων», συμπλήρωσε ο κ. Νουρής.

«Αυτές τις προοπτικές συζητήσαμε και με κοινοβουλευτικά κόμματα, τα οποία κατέθεσαν συγκεκριμένες εισηγήσεις και μέσα από τον διάλογο τα σχέδια εμπλουτίστηκαν με πρόσθετες ιδέες και παροχές».

 

Ακολουθήστε τη Voice of the Island στο Facebook και Twitter 

Related Articles

Back to top button