Τα σημεία δειγματοληψίας για rapid test σήμερα

Συνεχίζονται σήμερα οι δωρεάν δειγματοληψίες του Υπουργείου Υγείας με τη μέθοδο rapid test, με τις κινητές μονάδες ανά επαρχία να βρίσκονται στα ακόλουθα σημεία:

Παράλληλα, θα λειτουργήσουν κινητές μονάδες δειγματοληψίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, βιομηχανίες, τραπεζικούς οργανισμούς, καθώς και συνεργεία δειγματοληψίας σε Υπουργεία/Τμήματα/Υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα παγκύπρια, στο πλαίσιο ελέγχου των εργαζομένων σε επιχειρήσεις/τομείς, των οποίων η λειτουργία δεν αναστάλθηκε, σύμφωνα με το Διάταγμα, ημερομηνίας 8 Ιανουαρίου 2021.

Related Articles

Back to top button